Nude III

Nude III, Graphite on paper, 8″ x 10″, 2016 © copyright François Champagne-Limoges

Nude II

Nude II, Graphite on paper, 6″ x 8″, 2016 © copyright François Champagne-Limoges

Nude I

Nude I, Graphite on paper, 6″ x 8″, 2016 © copyright François Champagne-Limoges